Ga naar de inhoud
Home » Ontwikkelingen

Ontwikkelingen

Wetsevaluatie Wet zorg en dwang

De Wet zorg en dwang(Wzd) is geëvalueerd. Het Trimbos instituut heeft de uitkomsten eind 2022 gepresenteerd.
Nu volgt een periode van gesprekken met de veldpartijen en informeren van de politiek waarna voorjaar 2024 de internetconsultatie zal plaatsvinden. Na deze consultatie zal een wetsvoorstel parlementair behandeld worden. In de tussentijd hebben de veldpartijen bestuurlijke afspraken gemaakt voor de overbruggingsperiode tot de afronding van de wetsevaluatie.  Zorgaanbieders moeten duidelijk maken of zij deze volgen. Zo niet dan geldt altijd de wet.

Ten aanzien van de cliëntenvertrouwenspersoon Wzd is een versterking van de positie in de bestuurlijke afspraken opgenomen. Bij alle stappen van komen tot en evalueren van onvrijwillige zorg moet de zorgaanbieder de cliënt en vertegenwoordiger nu informeren over de cliëntenvertrouwenspersoon Wzd. Daarnaast zijn er extra middelen beschikbaar gesteld voor de cliëntenvertrouwenspersoon Wzd waardoor bijvoorbeeld in 2024 specifieke aandacht kan zijn voor het voorlichten van extramurale cliënten en hun vertegenwoordigers over de CVP Wzd en de grote caseloads van de CVP Wzd iets kunnen verminderen.

Landelijke CVP Wzd dag op 6 juni 2023

Jaarlijks ontmoeten alle cliëntenvertrouwenspersonen Wet zorg en dwang van de vier aanbieders elkaar. Dit jaar waren we met 80 deelnemers te gast bij de KNVB Campus in Zeist. Het doel van de dag was om elkaar te ontmoeten maar ook om geïnspireerd te raken. In de ochtend kwamen Christa en haar begeleider Saskia spreken. Christa heeft sinds 6 jaar dementie en vertelde haar verhaal. Daarna zijn de vertrouwenspersonen uiteen gegaan in 10 groepen om met elkaar uit te wisselen over het werk in de psychogeriatrie.

Nadat het foodconcept was uitgelegd stond er een gezonde lunch klaar. In de middag kwamen Abdullahi en Stefania, beiden met een licht verstandelijke beperking spreken. Dit onder begeleiding van Imp, ambulant begeleider bij Cordaan. Vervolgens zijn de vertrouwenspersonen weer uiteen gegaan in de 10 groepen om uit te wisselen over het werk in de gehandicaptenzorg. Mooi om te zien hoe bevlogen iedereen in het vak is. Het inzetten op rechtsbescherming bij onvrijwillige zorg en onvrijwillige opname blijft hard nodig!

Ervaringskracht 2
Landelijke dag 1
Landelijke dag 3

Vorige afbeelding.
Volgende afbeelding