Ga naar de inhoud

Jaarverslag 2023

Het aantal ondersteuningsvragen van mensen die te maken krijgen met zorg die tegen hun wil ingaat, neemt ieder jaar toe. De behoefte aan ondersteuning blijkt groot. Toch is de zichtbaarheid van de cliëntenvertrouwenspersoon Wet zorg en dwang (CVP Wzd) en de kennis rondom onvrijwillige zorg bij zorgaanbieders soms nog beperkt. Net als de acceptatie van de CVP Wzd bij sommige zorgaanbieders. Daarom valt er nog een wereld te winnen. Het jaarverslag van de vier aanbieders van het cliëntenvertrouwenswerk rondom onvrijwillige zorg, geeft een helder overzicht van de belangrijkste ontwikkelingen in dit werkveld.

De Wzd maakt het mogelijk dat mensen met een verstandelijke beperking, een psychogeriatrische of gelijkgestelde aandoening, een beroep kunnen doen op een onafhankelijke CVP Wzd. Hierdoor is er betere ondersteuning voor cliënten en hun naasten, indien er sprake is van onvrijwillige zorg.

Het
 
jaarverslag van de vier aanbieders van het cliëntenvertrouwenswerk is vanaf nu beschikbaar. Hierin staat hoe in de praktijk de wet vorm krijgt, waardoor cliënten en vertegenwoordigers gesterkt zijn in hun rechtsbescherming.

Hoofdpunten

Het jaarverslag ‘Nog een wereld te winnen’ behandelt onder andere:

  • Trends en ontwikkelingen in het werkveld
  • Interviews met cliënt, zorgaanbieder en CVP Wzd
  • Het cliëntenvertrouwenswerk overzichtelijk in cijfers
  • Diverse casussen uit de dagelijkse praktijk van de CVP Wzd

 

Online inzien

Bekijk de online versie van het jaarverslag.

Blik op de toekomst

Ook de komende jaren vervullen Adviespunt Zorgbelang, het LSR, Quasir en Zorgstem het werk van onafhankelijk cliëntenvertrouwenspersonen in het kader van de Wet Zorg en dwang. We gaan verder op de ingeslagen weg naar meer onderlinge samenwerking en zichtbaarheid, zodat cliënten en hun vertegenwoordigers laagdrempelig de kwaliteit van hun leven en gewenste zorg kunnen vergroten. 

Jaarverslag 2022

Mensen die te maken krijgen met onvrijwillige zorg laten van zich horen

Mensen die te maken krijgen met zorg die tegen hun wil ingaat weten steeds beter de weg naar onafhankelijke cliëntenondersteuning te vinden. Daarnaast is de vrije toegang door zorgaanbieders voor deze vorm van ondersteuning verbeterd. Deze dubbelslag én de communicatie-inspanningen van de aanbieders van de dienst leidde tot toename van naamsbekendheid en kwesties voor de cliëntenvertrouwenspersonen Wet zorg en dwang.

De Wet zorg en dwang (Wzd) maakt het mogelijk dat mensen met een verstandelijke beperking en mensen met een psychogeriatrische aandoening een beroep kunnen doen op een onafhankelijke cliëntenvertrouwenspersoon (CVP). Hierdoor is er betere ondersteuning voor cliënten en hun naasten indien er sprake is van onvrijwillige zorg.

Het jaarverslag van de vier aanbieders van het vertrouwenswerk is beschikbaar. Hierin staat hoe in de praktijk de wet vorm krijgt waardoor cliënten betere rechtsbescherming krijgen bij onvrijwillige zorg.

Online inzien

Bekijk de online versie van het jaarverslag.

 

Jaarverslag 2021

De Wet zorg en dwang (Wzd) maakt het mogelijk dat mensen met een verstandelijke beperking en mensen met een psychogeriatrische aandoening een beroep kunnen op een onafhankelijke cliëntenvertrouwenspersoon (CVP). Hierdoor is er betere ondersteuning voor cliënten en hun naasten, indien er sprake is van onvrijwillige zorg. Het gebruik van de dienstverlening is in één jaar meer dan verdubbeld.

Het jaarverslag van de vier aanbieders van het vertrouwenswerk is beschikbaar. Hierin staat hoe in de praktijk de wet vorm krijgt en zich meer richting de cliënt ontwikkelt.

Hoofdpunten

Het jaarverslag ‘Samen voor de rechten van cliënten’ gaat onder meer in op:

·     De ontwikkelingen rondom het vertrouwenswerk en locatiebezoeken
·     Interviews met cliënt en cliëntenvertrouwenspersoon
·     Het vertrouwenswerk overzichtelijk in cijfers
·     Casussen uit de praktijk

Online inzien

Bekijk de online versie van het jaarverslag.

Blik op de toekomst

Ook de komende jaren vervullen Adviespunt Zorgbelang, LSR, Quasir en Zorgstem het werk van onafhankelijk cliëntenvertrouwenspersonen in het kader van de Wet Zorg en dwang. We gaan verder op de ingeslagen weg om meer en laagdrempeliger in de directe omgeving van de cliënt te kunnen zijn. In het belang van de kwaliteit van het leven en de zorg van heel veel cliënten die met onvrijwillige zorg te maken hebben.

Jaarverslag 2020

In 2020 trad de Wet zorg en dwang (Wzd) in werking. Volgens deze wet moet het voor mensen met een verstandelijke beperking en mensen met een psychogeriatrische aandoening altijd mogelijk zijn een beroep te doen op een onafhankelijke cliëntenvertrouwenspersoon (CVP). Hierdoor is er betere ondersteuning voor cliënten en hun naasten in hun rechtspositie rond onvrijwillige zorg.

Het jaarverslag van de vier aanbieders van CVP Wzd’s – Adviespunt Zorgbelang, het LSR, Quasir en Zorgstem – is nu beschikbaar. Hierin lees je hoe in het uitdagende startjaar samen vorm is gegeven aan deze nieuwe functie van CVP Wzd.

Bekijk de online versie van het jaarverslag.