Cliëntenvertrouwenspersonen Wet zorg en dwang (Wzd)

Wij ondersteunen bij vragen of klachten over onvrijwillige zorg.

Onvrijwillige zorg is bijvoorbeeld wanneer een cliënt op het gebied van zorg iets moet wat hij of zij niet wil. Of iets wil, maar niet mag.

Voor wie is de cliëntenvertrouwenspersoon Wzd?

Elke cliënt die onder de Wet zorg en dwang valt, heeft recht op een cliëntenvertrouwenspersoon Wzd.

Cliënten die hier recht op hebben, zijn mensen met:
die professionele zorg ontvangen.

De cliëntenvertrouwenspersonen Wzd zijn er ook voor de vertegenwoordigers van deze cliënten.

Neem contact met ons op.

Wat doet de cliëntenvertrouwenspersoon Wzd?

Wet zorg en dwang

De Wet zorg en dwang (Wzd) regelt de rechten van cliënten bij onvrijwillige zorg of onvrijwillige opname. Zorgverleners moeten zo goed mogelijk rekening houden met de voorkeuren van de cliënt.
De Wzd is op 1 januari 2020 ingegaan. Deze wet regelt dat iedere cliënt die onder de Wet zorg en dwang valt recht heeft op ondersteuning van een cliëntenvertrouwenspersoon Wzd. Meer over deze wet kunt u lezen op dwangindezorg.nl.

Wat doet een cliëntenvertrouwenspersoon nog meer?

De cliëntenvertrouwenspersoon kan ook signaleren of de rechten van cliënten in het geding zijn. Die signalen legt hij neer bij de zorginstelling. Wanneer de zorginstelling de signalen niet, onvoldoende of niet snel genoeg oppakt, kan de cliëntenvertrouwenspersoon de signalen ook doorgeven aan de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ).

Waar kunt u terecht?
Bekijk het overzicht van de CVP Wzd-aanbieders.