Ga naar de inhoudCliëntenvertrouwenspersonen Wet zorg en dwang (Wzd)

Wij ondersteunen bij vragen of klachten over onvrijwillige zorg.

Onvrijwillige zorg is bijvoorbeeld wanneer een cliënt op het gebied van zorg iets moet wat hij of zij niet wil. Of iets wil, maar niet mag.

Voor wie is de cliëntenvertrouwenspersoon Wzd?

Elke cliënt die professionele zorg krijgt en onder de
Wet zorg en dwang valt, kan ondersteuning krijgen van een
cliëntenvertrouwenspersoon Wzd (CVP Wzd). 

Deze cliënten zijn mensen met:
De cliëntenvertrouwenspersonen Wzd zijn er ook voor de vertegenwoordigers van deze cliënten.

Neem contact met ons op.

Wat doet de cliëntenvertrouwenspersoon Wzd?

Video afspelen

 

 

 Stripverhalen

Wat doet de cliëntenvertrouwenspersoon Wzd voor u?

In de stripverhalen over cliëntenvertrouwenspersoon Irma, wordt dit helder uitgelegd aan de hand van verschillende praktijkvoorbeelden.

Wet zorg en dwang

De Wet zorg en dwang (Wzd) regelt de rechten van cliënten bij onvrijwillige zorg of onvrijwillige opname. Onvrijwillige zorg is als je als cliënt iets moet wat je niet wilt. Of als je iets wilt, maar dat niet mag. Zorgverleners moeten zo goed mogelijk rekening houden met wat de cliënt wil. De cliënt bepaalt wat hij als onvrijwillige zorg ervaart.

In de Wet zorg en dwang staat dat iedere cliënt die onder deze wet valt recht heeft op ondersteuning van een cliëntenvertrouwenspersoon Wzd. Meer over deze wet kunt u lezen op dwangindezorg.nl.

Wat doet een cliëntenvertrouwenspersoon nog meer?

De cliëntenvertrouwenspersoon kan signaleren dat er niet voldoende gezorgd wordt voor de rechten van cliënten. De cliëntenvertrouwenspersoon meldt dit dan bij de zorgaanbieder. Doet de zorgaanbieder daarna niet genoeg om de situatie te verbeteren? Dan kan de cliëntenvertrouwenspersoon hierover contact opnemen met de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ).

Waar kunt u terecht?
Bekijk het overzicht van de CVP Wzd-aanbieders.